top of page

PREP(Okuma Güçlendirme Programı)

unnamed (4).png

PREP Pass Teorisinin ardıllık ve eşzamanlılık alanlarından yola çıkılarak
oluşturulmuş, okuma güçlüğü yaşayan çocukların ilgili becerilerini (okumada akıcılık, okuduğunu anlama vb.) geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir okuma programıdır.

 

Okuma yazma eğitimi aldığı halde bu alanlarda sorun yaşayan çocuklar için oldukça ideal bir programdır. 1. sınıfı tamamlamış ve okuma güçlüğü yaşayan tüm çocuklar için kullanılabilir. Okuma güçlüğü yaşayan çocukların birçoğunda yazma güçlüğüne de rastlanır.
Prep özünde bir okumayı geliştirme programı olsa da yazma becerilerini de olumlu yönde etki etmektedir. Temeli pass teorisine dayandığı için aynı zamanda dikkat ve planlama alanlarının da gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

Prep çalışmaları çocuklara 2 farklı aşamada sunulur. 1. aşama global çalışmalardan oluşmakta ve okuma becerisi gerektirmemektedir. Şekiller ve semboller üzerinden çocuğa doğru okumanın kuralları öğretilir. 2. aşamada ise global aşamada öğrenilen stratejiler okumayla ilişkilendirilir. Bu aşamaya ise köprü adı verilmektedir. Prep uygulayıcılarının kullandığı dil ve çocukla aralarındaki iletişim büyük önem taşımaktadır. Bu iletişimin sağlıklı olması çocuğun öğrenme becerilerini olumlu yönde etkileyecek ve özgüveninin artmasını sağlayacaktır.

 

Prep’ın Kullanım Alanları; Okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hafif düzeyde zekâ geriliği.

PSİKOSENSE.png
bottom of page