top of page

CAS (Cognitive Assesment System) Testi

moxo dikkat  testi.jpg

CAS Testi kültürel etkenlerden bağımsız bilişsel becerileri değerlendirmek üzere geliştirilmiş bir testtir. Nörolojik değerlendirme imkânı da sağlayan CAS Testi çocuğun zekâ puanı hakkında da bilgi vermektedir. Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, duygusal sorunlar,
zihinsel engel, travmatik beyin hasarı ve üstün zekalıların teşhisinde kullanılabilmektedir.

 

CAS Testi 5-17 yaş aralığındaki bireylere bireysel olarak uygulanmakta ve uzmanlık(Psikologlar ve psikolojik danışmanlar) gerektirmektedir.
CAS Testi 4 ölçekten oluşmaktadır. Bunlar planlama, eşzamanlılık, dikkat ve ardıl işlemlerdir. Her bir ölçek kendi içinde 3 alt teste sahiptir. 

 

Planlama ölçeği alt testleri sayıları eşleştirme, planlanmış kodlar ve planlanmış bağlantılardan oluşmaktadır. Planlama ölçeği bireyin karar verme, yaratıcılık, problem çözme, strateji üretme, otokontrol ve zaman yönetimi becerileri hakkında bilgi vermektedir. 

Eşzamanlılık ölçeği alt testleri matrisler, sözel uzamsal ilişkiler ve şekil hafızasından oluşmaktadır. Eşzamanlılık ölçeği görsel hafıza, yer yön kavramı, neden-sonuç ilişkisi kurma ve yönerge alma becerileri hakkında bilgi vermektedir.

Dikkat ölçeği alt testleri ifadesel dikkat, sayı bulma ve algısal dikkatten oluşmaktadır. Dikkat ölçeği dikkati sürdürebilme, odaklanma, çeldiricilere takılma ve bilgiyi gruplarken dikkati sürdürebilme becerileri hakkında bilgi vermektedir.
Ardıl işlemler ölçeği alt testleri kelime serileri, cümle tekrarı ve konuşma
hızı/cümleye ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Ardıl işlemler ölçeği sıraya koyma, kendini ifade edebilme, sınıflama ve hafıza becerileri hakkında bilgi vermektedir.

 

CAS Testi bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilerek bireyin ihtiyacına yönelik bir plan ve program oluşturulmasında bir rehber niteliğindedir. Bireyin hangi bilişsel becerilerinin desteklenmesi gerektiği CAS Testi sonucuna göre belirlenmektedir. Zekanın
bilişsel işlemlere dayandığını savunan ve geleneksel yaklaşımdan uzak bir bakış açısıyla geliştirilmiş olan bu test bilişsel becerilerin desteklenmesiyle çocuğun genel performansının da yükselebileceğini ve gelişebileceğini işaret etmektedir.

PSİKOSENSE.png
bottom of page