top of page

SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞUSosyal anksiyete bozukluğu toplumumuzda sık karşılaştığımız bir bozukluktur. Bireyler hayatını devam ettirebilmek için iletişim kurmak zorundadır fakat sosyal anksiyetesi olan bireyler için zor bir durumdur. Sosyal anksiyete, bireylerin günlük yaşamda etkileşim sürecinde başkaları tarafından gözlem altına alınmaktan ve yargılanmaktan dolayı aşırı korku ya da utanç duymasıdır. Sosyal anksiyete tanısı için gerekli olan en temel özellik başka insanların yorum yapabileceği durumlardan korkma, aşağılanacağı ya da küçük düşeceği davranışlarda bulunma endişesidir. Sosyal anksiyete bozukluğu olan bireyler sosyal ortamlarda, performans göstermesi gereken durumlarda aşağılanacaklarını düşünerek büyük bir korku hissederler. Eleştirilmeye ve reddedilmeye karşı aşırı duyarlılık, kendi haklarını savunamama, benlik saygısında düşüklük söz konusudur. Bu bireyler hissettikleri endişe esnasında kızarma, çarpıntı, titreme ve terleme semptomları gösterirler. Sosyal anksiyetesi olan bireyler, “Karşı taraf beni beğenir mi?” ,” Ben ya hata yaparsam!”,” Ben kesin başaramam.” gibi düşüncelerle kendi içinde savaş verir. Yapılan araştırmalara göre sosyal anksiyete bozukluğu Türkiyedeki gençlerde yüzde 22 oranında görülür. Sadece içine kapanık ya da çekingen bireyler bu sorunu yaşamaz. İkili ilişkilerde problem yaşamayan bireyler toplum içine katıldıklarında bu durum ortaya çıkabilir ya da tam tersi yaşanabilir. Sosyal anksiyete bozukluğunda risk faktörleri; genetik, erken dönem travmaları, aşırı korumacı ebeveynler, sosyal etkileşimden kaçınma, düşünce tarzı ve sosyal beklentilerdir. Sosyal anksiyetenin ortaya çıktığı durumlar ise yeni kişilerle tanışmak, büyük bir kalabalık önünde konuşma yapmak, halka açık yerlerde yardım istemek, telefon görüşmesi yapmak, sipariş vermek, kalabalık ortamlarda yemek yemek olarak örnek gösterilebilir. Anksiyetenize duygularınızı yazmak, yeni bir hobi edinmek, en önemlisi ise eyleme geçmek gerekirse profesyonel destek almaktır.

Psk. & Psk. Dan. Ece DEMİR
8 görüntüleme0 yorum

Comments


PSİKOSENSE.png
bottom of page